Νέα / Ενημερώσεις

Αποτελέσματα δράσης “Eνίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19”

Δόθηκαν  στη δημοσιότητα οι πίνακες αξιολόγησης των επιχειρήσεων που υπέβαλαν αίτηση μη επιστρεπτέας επιχορήγησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την CovId-19 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020».

Οι πίνακες αξιολόγησης περιλαμβάνουν 3 μέρη: Τις εντασσόμενες επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις για τις οποίες δεν επαρκεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της δράσης και τις απορριφθείσες επιχειρήσεις.

Ο αριθμός των εντασσόμενων επιχειρήσεων είναι συνολικά 1.084 και ειδικότερα:

Στην κατηγορία Α «Πρωτογενής-Δευτερογενής τομέας» εντάσσονται 214 επιχειρήσεις
Στην κατηγορία Β «Εμπόριο – Παροχή υπηρεσιών» εντάσσονται 462 επιχειρήσεις
Στην κατηγορία Γ «Τουρισμός-Εστίαση» εντάσσονται 408 επιχειρήσεις.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ενίσχυσης των εντασσόμενων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 14.074.552,06 €

Από το πρόγραμμα ενισχύονται επιχειρήσεις που παρουσίασαν πτώση τζίρου άνω του 83%. Συγκεκριμένα το 56% των ενισχυόμενων επιχειρήσεων παρουσίασαν πτώση τζίρου 100%.

O ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ είναι:

  ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ % ΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ % ΤΗΣ ΥΠΟΒΛ/ΣΑΣ Δ/Δ
ΣΥΝΟΛΟ

 

7.156   91.536.180,08 €  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

(πρωτογενής & δευτερογενής τομέας μεταποίησης)

376 5,25% 4.934.628,00 € 5,39%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

(εμπόριο – παροχή υπηρεσιών)

3.007 42,02% 37.732.868,98 € 41,22%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

(εστίαση – τουρισμός)

3.773 52,72% 48.868.683,10 € 53,39%

Δείτε εδώ τους πίνακες των αποτελεσμάτων αξιολόγησης : https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%99%CE%A6%CE%A87%CE%9B%CE%95-%CE%A09%CE%98?inline=true

 

Σχετικά Άρθρα

Back to top button