ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (Μ.Π.Ε.) - ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 • ALYKANAS VILLAGE Α.Ξ.Τ.Ε. : ALYKANAS VILLAGE HOTEL www.alykanasvillage.gr : Μ.Π.Ε ‘Iδρυσης Ξενοδοχειακής Μονάδας 4**** & Μελέτη Σχεδιασμού και Εφαρμογής Συστήματος Επαναχρησιμοποίησης Επεξεργασμένων Υγρών Αποβλήτων
 • ΙΡΙΣ Α.Ε. : “ASTIR HOTEL” www.astirhotels.gr: Μ.Π.Ε Επέκτασης Υφισταμένης Ξενοδοχειακής Μονάδας – Μελέτη Βιολογικού Καθαρισμού.
 • Σ. & Β. ΒΙΤΣΟΣ Α.Ε. : “HOTEL LOCANDA” www.locanda.gr: Μ.Π.Ε. Επέκτασης Υφισταμένης Ξενοδοχειακής Μονάδας .
 • Μ. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ Α.Ξ.Τ.Ε. : “HOTEL ARRION” www.arion-renaissance.gr: Μ.Π.Ε. Επέκτασης Υφισταμένης Ξενοδοχειακής Μονάδας .
 • ΗΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΔΗΣ Α.Ξ.Τ.Ε : “HOTE LPARK” www.hotel-park.gr: Μ.Π.Ε. Επέκτασης Υφισταμένης Ξενοδοχειακής Μονάδας .
 • ΤΣΙΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ : “HOTEL ARKADIΑ” www.arkadiahotel.com : Μ.Π.Ε. Ίδρυσης Ξενοδοχειακής Μονάδας 4****
 • ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΣΗΣ Α.Ε. : ” HOTEL SIROCCO” www.siroccohotel.gr: Μ.Π.Ε. Επέκτασης Υφισταμένης Ξενοδοχειακής Μονάδας .
 • ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ : “HOTEL SEA VIEW VILLAGE” www.seaviewvillage.gr: Μ.Π.Ε. μετατροπής τουριστικών διαμερισμάτων σε Ξενοδοχειακή Μονάδα, τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων 2**.
 • ΔΕΜΕΤΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. : Ζαχαροπλαστείο “WARM & FRESH” : Μ.Π.Ε. για την λειτουργία Εργαστηρίου Ειδών Ζαχαροπλαστικής.
 • ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ Π. & Γ. Ο.Ε.- : Ξυλουργικό Εργαστήριο : Μ.Π.Ε. για την ίδρυση Εργαστηρίου κοπής & επεξεργασίας ξύλου.
 • ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΚΑΛΗΣ Α.Ε. : Μ.Π.Ε. Λειτουργίας Κτηνοτροφικής Μονάδας (Βουστάσιο) Μοσχαριών Πάχυνσης.
 • ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ : Μ.Π.Ε. Λειτουργίας Κτηνοτροφικής Μονάδας (Βουστάσιο) Μοσχαριών Πάχυνσης.
 • ΑΦΟΙ Π. ΓΡΩΠΠΑ Ο.Ε. : Μ.Π.Ε. Μονάδας Εμφιάλωσης Νερού – Εφιαλωμένο Επιτραπέζιο Νερό “ΥΡΙΑ”.
 • ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΓΕΡΑΚΑΡΙΟΥ : Μ.Π.Ε. Μονάδας παραγωγής ελαιολάδου – ελαιοτριβείο Δ.Δ. Άνω Γερακαρίου, Δήμος Αλυκών.
 • ΖΑΝΤΕ ΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε : Έτοιμο Σκυρόδεμα http://www.wiw.gr/greek/zakinthos_zante_beton_sa/ : Μ.Π.Ε. λειτουργίας Μονάδας Έτοιμου Σκυροδέματος.
 • Δ. ΜΟΡΦΗΣ – Β. ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ Α.Ε.Β.Ε. : http://www.ergozakynthos.com/ Μ.Π.Ε. Επέκτασης Λατομείου αδρανών ασβεστολιθικών υλικών.
 • ΑΦΟΙ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ Ο.Ε : Μ.Π.Ε. Επέκτασης Εργαστηρίου Επεξεργασίας Πέτρας.
 • ΣΤΑΜΠΑ Α.Ε. : http://stampazante.gr/ Μ.Π.Ε. της ανέγερσης νέας μεταποιητικής Βιοτεχνικής Μονάδας Α) Εκτυπώσεων – Εκδόσεων, Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου Διαφήμισης Β) Κατασκευής Και Εμπορίας Ειδών Συσκευασίας Γ) Κατασκευής Διαφημιστικών Επιγραφών.
 • EΝVITEC ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ A.E. :http://www.envitec.gr/index.php/el/ Προκαταρτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση & Αξιολόγησης καθώς και Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων για την “Εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου, ισχύος 5,4 MW, στη θέση Βάρδια, N.Χανίων” και Αιολικού Πάρκου, ισχύος 5,4 MW, στη θέση Βατάλι, N.Χανίων”.
 • ΕΒΡΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. : Προκαταρτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση & Αξιολόγηση για την “Εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου ισχύος 30MWστη Θέση Μαυροβούνι – Αχλαδόβουνο, Δήμου Σταυρουπόλεως, Νομού Ξάνθης, και Αιολικού Πάρκου ισχύος 30MWστη Θέση Μαυροβούνι – Αχλαδόβουνο, Δήμου Σταυρουπόλεως, Νομού Ξάνθης”.
 • ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΟΙΡΩΝ Α.Ε. : Προκαταρτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση & Αξιολόγηση καθώς και Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων για την “Εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου, ισχύος 5,25 MW, στη θέση «Αντισκάρι», N.Ηρακλείου.
 • ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΛΑΪΔΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ : Προμελέτη Περιβαλλοντικών Όρων για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Λουτρόπολης Σμόκοβου και M.Π.Ε. Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λουτρόπολης Σμόκοβου.
 • ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ : Μ.Π.Ε. Λειτουργίας Υφιστάμενων Δημοτικών Σφαγείων Νομού Ζακύνθου καθώς και Μελέτη Διάθεσης Αποβλήτων των Δημοτικών Σφαγείων Νομού Ζακύνθου.
 • ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ : Μ.Π.Ε. του έργου με τίτλο: «Μελέτη Βελτίωση / Διαπλάτυνση Δημοτικών Δρόμων Ιερέως Νερούλη & Αρτέμιδος».
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.): Μ.Π.Ε. για την «Δημιουργία και υποβολή φάκελου άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού γεωτρήσεων ΔΕΥΑΖ» .
 • ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν. ΘΕΟΔΩΣΗΣ Α.Ε. : “HOTEL SIROCCO” www.siroccohotel.gr: Μ.Π.Ε. τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.).
 • ΑΦΟΙ ΒΙΤΣΟΥ ΑΞΤΕ : “HOTEL DENNY’S INN” www.dennysinn.gr : Μ.Π.Ε. τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.).
 • ΧΡΥΣΟΣ ΗΛΙΟΣ ΑΞΤΕ : “HOTEL GOLDEN SUN” http://goldensunhotels.com/ Μ.Π.Ε. τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.).
 • ΡΙΖΕΣ Α.Ε. : https://www.logothetisfarm.gr/articles.php?acID=5 : Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) της νέας μονάδας παραγωγής , τυποποίησης & εμπορίας ελαιολάδου, Βασιλικός, Δ.Ε. Ζακυνθίων, Δ. Ζακύνθου.
 • ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΑΞΤΕ : “KATERINA PALACE HOTEL” http://www.katerinapalace.com/ Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.).
 • ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ: Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) της μονάδας παραγωγής ελαιολάδου – ελαιοτριβείου, Λαγκαδάκια, Δ.Ε. Αρτεμησίων, Δ. Ζακύνθου.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Σ.Δ.Π.)

 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ – CAMPING– ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ): Εφαρμογή & Πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας βάσει της Τεχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ 1427 «Υπηρεσίες τουρισμού – Κριτήρια αρχικής αξιολόγησης τουριστικών επιχειρήσεων». Έτος 2007.
 • ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ : Εισαγωγή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO9001:2000 στον τομέα των συγχρηματοδοτούμενων έργων (Σε συνεργασία, ως υπεργολάβοι, με την εταιρεία “Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.”). Έτος 2008.
 • ΠΛΕΣΣΑΣ Α.Ξ.Τ.Ε.Α.Ε. : Εισαγωγή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO9001:2000 στο Ξενοδοχείο “Plessas Palace Hotel”, στην περιοχή Αλυκανά της ΔΕ Αλυκών (http://www.dqshellas.gr/plessashotel.html). Έτος 2009.
 • ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ , Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Ανάπτυξη, Εφαρμογή & Πιστοποίηση Συστήματος Ποιότητας για κάλυψη των απαιτήσεων για την «Διαχειριστική επάρκεια των τελικών δικαιούχων» του Δήμου Ζακυνθίων (Σε συνεργασία, ως υπεργολάβοι, με την εταιρεία “Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.”). Έτος 2009.
 • ΜΩΡΑΪΤΗΣ HOME A.E. : Σχεδιασμός, εφαρμογή και Πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001: 2008 και Διεθνές Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004 της Μεταποιητικής Επιχείρησης “Μωραϊτης Home A.E.” Έτος 2013.

Ο.Τ.Α. – Ν.Π.Δ.Δ.

 • ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΛΑΪΔΟΣ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ : Προμελέτη Περιβαλλοντικών Όρων για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Λουτρόπολης Σμόκοβου και M.Π.Ε. Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Λουτρόπολης Σμόκοβου. Έτος 2003.
 • ΔΗΜΟΣ ΑΛΥΚΩΝ Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Μελέτη σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας Ίδρυσης Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Αλυκών (Δ.Ε.Υ.Α.Α). Έτος 2003.
 • ΑΝΕΤΕΖ (Αναπτυξιακή Εταιρία Επιμελητηρίου Ζακύνθου) : Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου στην υλοποίηση του Προγράμματος << Καινοτομία στα Ιόνια Νησιά – 3i>>για τη Δράση 1.1 Ανάπτυξη Προτύπων Ποιότητας στις τουριστικές Υπηρεσίες για το Ν. Ζακύνθου. Έτη 2006 – 2007
 • ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λειτουργίας Δημοτικών Σφαγείων Νομού Ζακύνθου καθώς και Μελέτη Διάθεσης Αποβλήτων της Λειτουργίας των Δημοτικών Σφαγείων Νομού Ζακύνθου. Έτος 2007.
 • ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ :Σε συνεργασία με την Εταιρεία Συμβούλων “ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.” υλοποιήθηκε το έργο της εφαρμογής ενός Σ.Δ.Π. (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας) στο τομέα των Συγχρηματοδοτούμενων Έργων για την Πιστοποίηση της Ν.Α. Ζακύνθου σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001: 2000 καθώς και την πιστοποίησης της Ν.Α.Ζ. με τη Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας από την Π.Ι.Ν. (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) για την υλοποίηση έργων στα πλαίσια της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου. Έτος 2008.
 • ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Ανάπτυξη , Εφαρμογή & Πιστοποίηση Συστήματος ποιότητας για κάλυψη των απαιτήσεων για την «Διαχειριστική επάρκεια των τελικών δικαιούχων» του Δήμου Ζακυνθίων (σε συνεργασία, ως υπεργολάβοι, με την εταιρεία “Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.”). Έτος 2009.
 • ΔΗΜΟΣ ΑΛΥΚΩΝ Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Μελέτη Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας Προσαρμογής Δημοτικής Αναπτυξιακής Εταιρείας σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση. Έτος 2009.
 • ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΑΝΑ : Τεχνική έκθεση – Αξιολόγηση υφισταμένων υποδομών για την κήρυξη περιοχών του Δήμου Λαγανά ως «Περιοχές Αισθητικής Αναβάθμισης». Έτος 2009.
 • ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ: Ανάπτυξη , εφαρμογή & Πιστοποίηση Συστήματος ποιότητας για κάλυψη των απαιτήσεων για την «Διαχειριστική επάρκεια των τελικών δικαιούχων» του Δήμου Ζακυνθίων (Σε συνεργασία, ως υπεργολάβοι, με την εταιρεία “Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.”). Έτος 2009.
 • ΟΕΒΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ: «Συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο κλαδικό σχέδιο διαρθωτικής προσαρμογής της ΟΕΒΕ Ζακύνθου, στα πλαίσια της πρόκλησης Β΄ της ΕΙΕΑΔ. (Σε συνεργασία, ως υπεργολάβοι, με την εταιρεία “Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.”). Έτος 2014.
 • Δ.Ε.Υ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ : Δημιουργία και υποβολή τευχών Μελέτης για την έκδοση αδείας χρήσης νερού μέρους των γεωτρήσεων την κυριότητα & αρμοδιότητα των οποίων έχει η ΔΕΥΑΖ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. 150559 ΚΥΑ “Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού”. Έτος 2014.
 • Δ.Ε.Υ.Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ : Τεχνική υποστήριξη για την υποβολή δύο (2) προτάσεων χρηματοδότησης στα πλαίσια του Π.Ε.Π ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΔΑ 6Δ00ΟΡ8Ζ-Ι63) : 1.Χρηματοοικονομική ανάλυση για το έργο :” Αντικατάσταση αγωγού υδροδότησης από το Νταμάρι Τσίπου Δ.Δ. Λιθακιάς ως την κεντρική δεξαμενή Δ. Ζακύνθου Μπόχαλης” Έτος 2017. 2. Χρηματοοικονομική ανάλυση για το έργο: ” Αγωγός υδροδότησης του κλάδου Αγία Μαρίνα – Λούχα – Γύρι – Αγιος Λέοντας ” Έτος 2017.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

 • ZΑNTE HOTELS Α.Ξ.Τ.Ε.Ε. “HOTEL ALYKANAS BEACH” http://www.alykanas-beach.com/gr_index.php: Μελέτη Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας Δημιουργίας Ξενοδοχειακής Μονάδας.
 • ΑΦΡΟΔΙΤΗ Α.Ξ.Τ.Ε “HOTEL VENUS” : Μελέτη Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας Δημιουργίας Ξενοδοχειακής Μονάδας.
 • ΑΦΟΙ ΚΑΜΠΙΩΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ : Κατάρτιση Επιχειρηματικού Σχεδίου Δημιουργίας νέας Ναυτικής Εταιρείας και αγοράς φορτηγού πλοίου (CargoShip).

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - BENCHMARKING

 • ΤΥΡΟΓΑΛΑΣ Α.Ξ.Ε.Ε. -“HOTEL STRADA MARINA” www.stradamarina.gr : Μελέτη συγκριτικής αξιολόγησης – benchmarking στα πλαίσια του προγράμματος << Καινοτομία στα Ιόνια Νησιά – 3i >> , Δράση 1.2.
 • ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α.Ξ.Τ.Ε. “HOTEL KONSTANTIN” : Μελέτη συγκριτικής αξιολόγησης – benchmarking στα πλαίσια του προγράμματος << Καινοτομία στα Ιόνια Νησιά – 3i >> , Δράση 1.2.
 • ΗΛΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Α.Ξ.Τ.Ε “HOTEL PARK” : Μελέτη συγκριτικής αξιολόγησης – benchmarking στα πλαίσια του προγράμματος << Καινοτομία στα Ιόνια Νησιά – 3i >> , Δράση 1.2.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

 • ΠΛΕΣΣΑ ΠΗΓΗ : Δημιουργία επιχείρησης «Υπηρεσιών τουριστικής προβολής» https://el-gr.facebook.com/pages/e-Tourism-Marketing/102118879823167, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ ) ΙΙ -Θεματική Ενότητα «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών» – του ΕΣΠΑ με φορέα διαχείρισης τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.
 • ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΗΟΜΕ Α.Ε. : Δημιουργία μεταποιητικής μονάδας κατασκευής ξύλινων επίπλων www.moraitishome.com, με το πρόγραμμα : «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα – Άξονας 2 (Νέες) του ΕΣΠΑ 2007-2013, Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας .
 • ΠΛΕΣΣΑΣ Α.Ξ.Τ.Ε.Α.Ε.- «HOTELPLESSASPALACE» www.plessaspalace.com, εκσυγχρονισμός ξενοδοχείου στα πλαίσια του «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΠΕΠ –Δυτική Ελλάδα –Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι- Άξονας 6 –(Τουρισμός) Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων) : Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης- τουρισμού –εμπορίου –υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013»
 • ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΟΝΙΚΟΣ Α.Ε. : Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων : Εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας με το πρόγραμμα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 –ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»
 • ΑΦΟΙ ΓΡΩΠΠΑ Ο.Ε. : “ΝΕΡΟ YRIA” Μονάδα Εμφιάλωσης Νερού : Μελέτη για τον μηχανολογικό εκσυγχρονισμό και την εγκατάσταση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας . (Ε.Π.Α.Ν δράση 2.7.1.
 • ΑΜΠΕΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ– Βιοτεχνία Επεξεργασίας Μαρμάρου: Μελέτη για τον μηχανολογικό εκσυγχρονισμό. (Ε.Π.Α.Ν δράση 2.7.1.).
 • ΝΟΣΤΟΣ Α.Ξ.Τ.Ε. : Πρόγραμμα για τον ποιοτικό εκσυγχρονισμό τουριστικών καταλυμάτων (ΕΠΑΝ Δράση 2.2.2).
 • ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ : “DREAMHOTEL” www.onirostudios.gr : Πρόγραμμα για τον ποιοτικό εκσυγχρονισμό τουριστικών καταλυμάτων (ΕΠΑΝ Δράση 2.2.2).
 • ΜΑΝΙΑΤΗ ΟΛΓΑ : “OLGA STUDIOS” www.olga-studios.gr: Πρόγραμμα για τον ποιοτικό εκσυγχρονισμό τουριστικών καταλυμάτων (ΕΠΑΝ Δράση 2.2.2).
 • ΛΕΥΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ : “PanoramaStudios” www.panorama.alykes.com : Πρόγραμμα για τον ποιοτικό εκσυγχρονισμό τουριστικών καταλυμάτων (ΕΠΑΝ Δράση 2.2.2).
 • ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ : “VIRGINIASTUDIOS”,www.plakabeach.com: Πρόγραμμα για τον ποιοτικό εκσυγχρονισμό τουριστικών καταλυμάτων (ΕΠΑΝ Δράση 2.2.2).
 • ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ: “CampingAlykes” www.alykescamping.gr : Πρόγραμμα για τον ποιοτικό εκσυγχρονισμό τουριστικών καταλυμάτων (ΕΠΑΝ Δράση 2.2.2).
 • Σ. & Β. ΒΙΤΣΟΥ Α.Ε. : “HOTELLOCANDA”, www.locanda.gr: Πρόγραμμα για τον ποιοτικό εκσυγχρονισμό τουριστικών καταλυμάτων (ΠΕΠ Ιονίων Νήσων, Δράση 1.4).
 • ΑΦΟΙ ΜΠΟΖΙΚΗ Ο.Ε : Αρτοποιείο : Μελέτη για την δημιουργία αρτοποιείου – ζαχαροπλαστείου (ΠΕΠ Ιονίων Νήσων, Δράση 1.6)
 • Δ.& Μ. ΜΠΑΣΤΑ Ο.Ε. : Αρτοποιείο «Η παράδοση» : Μελέτη για τον μηχανολογικό εκσυγχρονισμό αρτοποιείου (ΠΕΠ Ιονίων Νήσων, Δράση 1.6).
 • ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗ Π. & Β. : Ταβέρνα “PlakaBeach”, www.plakabeach.com: Μελέτη για τον ποιοτικό εκσυγχρονισμό και την απόκτηση Σήματος Ελληνικής Κουζίνας (ΕΠΑΝ Δράση 5.2.2).
 • ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ : “EmeraldVillas” www.emerald-villas.gr: Τουριστικές Επαύλεις : Μελέτη δημιουργίας πολυτελών τουριστικών κατοικιών (Ε.Π. ΥΠ.Γεωργίας Δράση 7.9.1) και εκσυχρονισμός τουριστικών κατοικιών με το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» ΠΕΠ Ιονίων Νήσων- ΕΣΠΑ 2007-2013.
 • ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ :“BlueCavesVillas” www.bluecavesvillas.gr : Τουριστικές Επαύλεις : Μελέτη δημιουργίας πολυτελών τουριστικών κατοικιών (Ε.Π. ΥΠ.Γεωργίας Δράση 7.9.1).
 • ΛΙΒΕΡΗΣ ΙΩΑΝ.-ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΕΥΣΤ. Ο.Ε. :STUDIO P.a.l.l.”-StudioΗχογραφήσεων.: Μελέτη για την δημιουργία στούντιο ηχογραφήσεων (ΕΠΑΝ:Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηματικότητας, Δράση 2.8.1).
 • ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Δ.-ΤΖΑΜΑΛΗ ΑΔ. Ο.Ε. : Φωτογραφείο “STUDIO ΙΡΙΔΑ” www.iridastudio.com: Μελέτη για την Ίδρυση φωτογραφικού στούντιο (ΕΠΑΝ :Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηματικότητας, Δράση 2.8.1.) .
 • ΑΦΟΙ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗ Ο.Ε. : “GramikoΓραφικές Τέχνες” www.gramikodesign.com: Μελέτη για την ίδρυση εργαστηρίου – στούντιο γραφικών τεχνών (ΕΠΑΝ : Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηματικότητας, Δράση 2.8.1).
 • ΛΙΒΕΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ :“QuickWashLaundries” : Μελέτη για την ίδρυση πλυντηρίου κλωστ/κων προϊόντων. (ΕΠΑΝ : Ενίσχυση Νεανικής Επιχειρηματικότητας, Δράση 2.8.1.).
 • ΠΑΡΑΣΧΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ : Τουριστικές Κατοικίες : Μελέτη για την κατασκευή τουριστικών κατοικιών : Leader +, Δράση 1.2.1.
 • ΚΟΥΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ :“ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΣΑΡΑΚΑΚΗ’’ : Μελέτη για τον Εκσυγχρονισμό και ανακαίνιση χώρων Επιχείρισης (ΕΠΑΝ : ¨Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Π.Μ.Ε. του ΕΜΠΟΡΙΟΥ ¨, Δράση 2.11.1).
 • NTEMA Α.E. : ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ «ΚΟΜΙΩΤΗ NIKH» : Μελέτη για τον εκσυγχρονισμό φροντιστηρίου Ξένων Γλωσσών (ΕΠΑΝ : ¨Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών¨, Δράση 2.11.2).
 • ALIKANAS VILLAGE Α.Ξ.Τ.Ε. : “Alykanas Village Hotel” www.alykanasvillage.gr : Τεχνοοικονομική Μελέτη για τη δημιουργία συμπληρωματικών εγκαταστάσεων (Ν.3299/2004).
 • ΑΦΟΙ ΠΛΕΣΣΑ Α.Ε. : Τεχνοοικονομική Μελέτη για τη δημιουργία των εγκαταστάσεων Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης. (Ν.3299/2004).
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. : Συνεργάτες για την υποβολή προτάσεων για τις δράσεις προγραμμάτων του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε. : Συνεργάτες για την υποβολή προτάσεων για τις δράσεις προγραμμάτων του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.: Συνεργάτες για την υποβολή προτάσεων για τις δράσεις προγραμμάτων του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων
 • ΤΡΑΠΕΖΑ MARFINEGNATIA Α.Ε. : Συνεργάτες για την υποβολή προτάσεων για τις δράσεις προγραμμάτων του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων
 • ALPHA BANK : Συνεργάτες για την υποβολή προτάσεων για τις δράσεις προγραμμάτων του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων
 • ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ : “Εmerand Villas & Suites” https://emerald-villas.gr/, Πρόγραμμα για τον Εκσυχρονισμό των Τουριστικών ΜΜΕ και την Ποιοτική Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020.
 • ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ : “ZANTE SUN TRAVEL” : Πρόγραμμα για την δημιουργία Επιχείρησης Υπηρεσιών Ενοικίασης Λέμβων εκδρομών και περιηγήσεων θάλασσας, στα πλαίσια της Δράσης “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρ/τα και Καινοτομία (ΕΠΑνεΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.
 • ΣΠ. ΜΠΟΝΙΚΟΣ Α.Ε : “ST DENI’S HOTEL” https://www.stdenis.gr/, Πρόγραμμα για τον Εκσυχρονισμό των Τουριστικών ΜΜΕ και την Ποιοτική Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020.

 • ΠΛΕΣΣΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ : Πρόγραμμα για την δημιουργία Επιχείρησης Τοπογραφικών Μελετών στα πλαίσια της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β’ Κύκλος» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

 • THEODOSIS GROUP Ι.Κ.Ε. : ” Εmerand Villas & Suites”, https://emerald-villas.gr/, Πρόγραμμα για την δημιουργία υπόσκαφων τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, στα πλαισία της Δράσης “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρ/τα και Καινοτομία (ΕΠΑνεΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 • ΑΦΟΙ ΓΡΩΠΠΑ Ο.Ε.: “ΝΕΡΟ YRIA” : Έρευνα αγοράς για την αγορά Μεταλλικού Εμφιαλωμένου Νερού.