Υπηρεσίες

Ποιότητα – Περιβάλλον – Ασφάλεια

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων :

 • Εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για διάφορα είδη έργων και δραστηριότητες όπως :
 • Μ.Π.Ε. ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων
 • Μ.Π.Ε. έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων
 • Μ.Π.Ε. λοιπών έργων και δραστηριοτήτων
 • Χημικοτεχνικές Μελέτες ΕΡΓΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, όπως :
 • Μελέτες διαχείρισης υγρών αποβλήτων
 • Κατασκευής συστημάτων βιολογικού καθαρισμού

Μελέτες Διαχείρισης και Ελέγχου Ποιότητας :

Παρέχεται πλήρης υποστήριξη σε Εταιρίες για την μελέτη, προδιαγραφή και εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας / Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας για όλη την Εταιρία ή για συγκεκριμένα Projects. Επίσης υποστήριξη για θέματα Ποιοτικού Ελέγχου, πιστοποίησης προϊόντων, μετρολογίας κ.τ.λ.. Ειδικότερα :

 • Μελέτη & Εφαρμογή Συστήματος Διασφάλισης της Ασφάλειας των Tροφίμων κατά το Σύστημα Ανάλυσης Eπικινδυνότητας των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (H.A.C.C.P).
 • Μελέτη και Εφαρμογή Συστημάτων Διοίκησης που υπόκεινται σε πιστοποίηση :
 • Ποιότητα (ISO-9000, EN-45000)
 • Περιβαλλοντική Διαχείριση (ISO-14000,EMAS)
 • Ασφάλειας & Κοινωνικής ευθύνης (BSI-OSHAS-18001, CEPAA-SA 8000)
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας
Back to top button